Castle-sk.com

Bleskovky

Ďalšie bleskovky

22Máj/1321

Primeraný kontakt

Fanfiction

Originálny názov: Appropriate Contact
Autor: Cora Clavia
Prekladateľ: Petraela
Počet kapitol: 1
Rating: T
Popis: Na pracovisku treba dodržiavať pravidlá. A tak Ryan sedí na nudnej prednáške o primeranom telesnom kontakte na pracovisku.

kód