Poslať 07 Feb 2010, 20:28

Pravidlá fóra

CASTLE-SK FÓRUM - PRAVIDLÁ

Všeobecné pravidlá

- neznalosť pravidiel nikoho neospravedlňuje, to že si pravidlá neprečítate neznamená, že ich nebudete dodržiavať
- v prípade porušenia pravidiel fóra bude váš príspevok upravený a o porušení budete informovaní buď priamo na fóre alebo prostredníctvom súkromnej správy
- v prípade hrubého alebo viacnásobného porušovania pravidiel vám bude účet na Castle-sk fóre zablokovaný, príp. zrušená registrácia.

Pravidlá prispievania

1. Skôr než vytvoríte tému, ubezpečte sa, že daná téma ešte na fóre neexistuje, aby sa predišlo duplicitnému zapĺňaniu fóra. (využívajte vyhľadávací nástroj Hľadať/Search).
2. Ak zakladáte tému, ktorá už má na fóre podobný variant (napr. téma v Postavách, Hercoch...), vytvorte ju podľa vzoru predchádzajúcich tém, aby mala daná sekcia určitý vizuálny charakter
3. Vami vytvorenú tému nazvite čo najvýstižnejšie tak, aby názov nadväzoval na váš príspevok. Nezmyselné témy, ktoré sa nespájajú s obsahom príspevku (napr. Môj prvý príspevok, My first, Pomoc, Hľadám, Ahoj...) budú vymazané.
4. Skôr ako príspevok publikujete na fóre – prečítajte si ho po sebe! Dbajte na to, že váš príspevok čítajú mnohí, a preto zabezpečte, aby bol čo najviac zrozumiteľný.
5. Ak odpovedáte alebo sa chcete podeliť o svoj názor v prebiehajúcej téme, odpovedajte prostredníctvom tlačítka Reagovať/Reply. Na tento účel nevyužívajte tlačítko Nová téma/New Topic. Takáto odpoveď bude z fóra zmazaná.
6. V prípade, že reagujete na bezprostredne predchádzajúci príspevok, necitujte ho! Citáciu využívajte iba v prípade, že chcete reagovať na určitú konkrétnu časť, vetu, bezprostredne predchádzajúceho príspevku. Viacnásobné citovanie, resp. citácie citácií.. sa v záujme prehľadnosti zakazuje.
7. Príspevky sa snažte formulovať vecne, s prihliadnutím na tému. Príspevky bez vecného obsahu ako napr super, pekné... alebo len smajlíky sú zakázané.
8. Smajlíky sú pre nás všetkých a ich používanie spestruje fórum. Používajte ich však s mierou!
9. Nevkladajte gigantické obrázky, ktoré presahujú šírku fóra. Pred vložením obrázka ho najprv optimalizujte. V prípade, že i napriek tomu chcete poukázať na nejaký špecifický obrázok s väčšími rozmermi, vložte do fóra link, ktorý naň bude odkazovať. V takomto prípade však popíšte čo užívateľ na danej adrese nájde, resp. popíšte obrázok na ktorý odkazujete. Nevkladajte obrázky, ktoré nesúvisia s danou témou.
10. Je zakázané vkladať do príspevkov odkazy na stránky, ktoré nesúvisia s obsahom príspevku.
11. Buďte slušní. Vulgarizmy netolerujeme! V najhoršom prípade ich zamaskujte do ****
12. Zakazuje sa vkladať obrázky, príspevky, prípadne odkazy na stránky, ktoré porušujú základy slušného správania, či sú v rozpore s dobrými mravmi. Je zakázané vkladať odkazy na stránky obsahujúce rasistické, erotické, pornografické, obscénne, či inak nevhodne motivované a neprípustné stránky. Uvedené príspevky sa netolerujú a považujú sa za hrubé porušenie pravidiel.
13. Je prísne zakázané vkladať do príspevkov akýkoľvek spam a iné reklamné odkazy, taktiež zasielať spam prostredníctvom súkromných správ.
14. Užívateľom sa zakazuje prostredníctvom tohto fóra a svojich príspevkov akákoľvek snaha o obohatenie sa, prípadne profitovať/priživovať sa na existencii tejto stránky.
15. V témach sa držte príslušnej témy a súkromné odkazy si posielajte prostredníctvom súkromných správ. Fórum nie je žiadna forma instant messengerov typu ICQ, skype, YIM a im podobným.
16. Ak ste zistili, že vo vašom vloženom príspevku je chyba, použite tlačítko edit pri danom príspevku na jej opravu, či odstránenie.
17. Na linky ukazujúce mimo domému castle-sk.com nepoužívajte skryté linky odkazujúce na danú doménu. Použite tag CODE. Download linky vždy umiestnite do tagu CODE!
Obrázok
18. Príspevky obsahujúce informácie o seriáli Castle, ktoré nesúvisia s dejom odvysielaným na Slovensku alebo v USA, resp. predbiehajú udalosti, ktoré sa v rámci odvysielaných epizód na Slovensku alebo v USA ešte neodohrali, publikujte v sekcii Spoilery!
19. Príspevky obsahujúce informácie o iných seriáloch, ktoré nesúvisia s dejom odvysielaným na Slovensku alebo v USA, resp. predbiehajú udalosti, ktoré sa v rámci odvysielaných epizód na Slovensku alebo v USA ešte neodohrali, publikujte v sekcii Televízne seriály s použitím tagu SPOILER!
Obrázok
20. Na prezentáciu vlastnej stránky využite miesto na to určené – Profil.
21. Užívateľské meno nesmie byť vulgárne, obscénne alebo inak nevhodné, nesmie obsahovať reklamu, prípadne obsahovať funkcie na fóre alebo hlavnej stránke (napr. moderátor, admin, redaktor, Web Master...). Taktiež nepoužívajte v užívateľskom mene názov alebo akúkoľvek časť názvu tejto domény.
22. Na fóre je povolené zaregistrovať a využívať iba jeden účet.
23. Avatar nesmie obsahovať obrázok, ktorý je vulgárny, obscénny, rasistický, pornografický alebo inak nevhodný, symbolizujúci hnutia potláčajúce základné ľudské práva a slobody, a pod. Nerešpektovanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie pravidiel!
24. Sekciu Download epizód využívajte iba na to, na čo je primárne určená! Prípadné požiadavky smerujte do tejto sekcie do rovnomennej témy Download epizód! Pamätajte však na to, že vaša požiadavka nemusí byť vypočutá!

Tresty za delikty užívateľov

1. Pri porušovaní pravidiel aj napriek upozorneniu zo strany vedenia fóra môže byť užívateľ uväznený v nasledujúcom rozsahu
1.1 za porušenie pravidiel - 72 hodín,
1.2 za závažné porušenie pravidiel (napr. spamovanie po fóre...) 1 týždeň až 1 mesiac (v závislosti od závažnosti priestupku)
1.3 za viacnásobne sa opakujúce porušovanie pravidiel - BAN

Záverečné ustanovenia

- Nasledujúce pravidlá dopĺňajú tie, ktoré ste sa zaviazali dodržiavať pri registrácií na toto fórum.
- Formulácia týchto pravidiel nie je zameraná na obmedzovanie vášho prispievania, jej primárnym účelom je zabezpečiť prehľadnosť a čo najväčšiu vypovedaciu schopnosť príspevkov fóra a fóra ako takého.
- Toto fórum tvoria ľudia a preto je i o ľuďoch, preto rešpektujte názory iných.
- Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, prípadne pochybnosti, kontaktujte administrátora alebo moderátora prostredníctvom e-mailu alebo Súkromnej správy/Private Message.
- Ak máte pocit, že administrátor alebo moderátor zneužil svoje funkcie, pokojne navštívte inú stránku.
- Opakované porušovanie týchto pravidiel, resp. akéhokoľvek pravidla uvedeného v týchto predchádzajúcich bodoch, môže viesť k pozastaveniu, resp. zrušeniu registrácie na fóre.
- Všetky príspevky v tomto fóre vyjadrujú pohľady a názory autora príspevku a nie administrátorov, moderátorov a webmastera (okrem príspevkov od týchto ľudí) a preto za ne nenesú žiadnu zodpovednosť.
- Vložením prvého, resp. nasledujúceho príspevku odo dňa zverejnenia týchto pravidiel, súhlasíte s ich dodržiavaním.
- Pravidlá prispievania platia v plnej miere aj pre komentovanie článkov na hlavnej stránke castle-sk.com


Žiadne zo súborov, na ktoré z tejto stránky odkazujeme, nie sú umiestnené na tomto serveri. Správcovia tohto servera (http://www.castle-sk.com) nenesú zodpovednosť za príspevky odoslané užívateľmi, prípadne za ich ďalšie akcie. Nepoužívajte tento server pre distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý je v rozpore s autorským zákonom. Všetko konáte na vlastnú zodpovednosť.